Meghívó lakossági fórumra

2017. október 17. 17.00 óra

Veress Zoltán Általános Iskola

Berekfürdő, IV. Béla király út 1.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2017. október hó 17. napján 17.00 órától

a falugyűlés keretében

 

a Veress Zoltán Általános Iskolában

Berekfürdő, IV. Béla király út 1.

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart

 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés a.) pontja  alapján  elkészített

 

Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet bemutatása céljából.

 

A Települési Arculati Kézikönyv Berekfürdő honlapján – www.berekfurdo.hu – a Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési Házban megtekinthető.

 

Berekfürdő, 2017. október 11.

 

 

          Molnár János

polgármester

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel