Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2017. szeptember 27. 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

 

2017. szeptember hó 27. napján, szerdán 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

.

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdése, lakossági észrevételek.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 26/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához való csatlakozásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés stég eladáshoz elővásárlási jogról lemondás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés telekvásárlás és első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2017. szeptember 20.

 

 

                                                                              Molnár János

                                                                             polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel